Skip on navigation content

Индустриални маркучи

Индустриални маркучи

Индустриални маркучи - правилният избор

С цел да се осигури оптимална функция на маркучите, трябва да се избират според специфичните условия на употреба. Трябва да се използва, до колкото е възможно цялата информация, знания и опит за транспортирания флуид, също и за съответните накрайници.

Условия за ползване

Флуид (транспортирано вещество):

 • Състав (например, за нефт, газ и гориво)
 • Концентрация (за химикали)
 • Температура (максимум, минимум)

Налягане:

 • Натоварване на натиск (максимално работно налягане)
 • Засмукващо натоварване (максимален вакуум)
 • Разрушаващо налягане: изчислено чрез умножаване на работното налягане с фактор за безопасност, посочен в каталога

Външни влияния:

 • Температура
 • Метеорологичните условия и въздействия
 • Контакт с масло, морска вода или агресивни вещества
 • Голямо механично износване (например търкане на маркуч по абразивна настилка, камъни, ръбове, т.н.).

Радиус на огъване:

Посочения в каталога минимален радиус на огъване не трябва да бъде превишаван по време на използване на маркуча, в противен случай може да се съкрати дълготрайността му.

Индустриални маркучи и техните размери:

 • Вътрешен диаметър: означава светлия отвор на маркуча
 • Дължина на рулото: в това поле ще намерите максималната производствена дължина на маркуча или стандартно доставяната дължина.