Skip on navigation content

DIN 2353 - 24°

Принципът на врязващ пръстен е разработен в началото на 30-те години. Благодарение на лесния монтаж с помоща на два ключа, бързо е спечелил популярност. Днес този тип на свързване е най-разпространената система в света за свръзване на тръби за високо налягане с метрична резба.

Тръбните свързващи елементи са предназначени за използване при тръби с метрична резба . Всички размери, резби и отвори са метрични. Исторически в основата са германските стандарти DIN 3861, DIN 3859 и DIN 2353, които днес са международни стандарти като ISO 8434.

Характерна особеност на елементите е високата устойчивост на налягане при малки външни размери. Елементите се предлагат в три серий (LL, L и S) за ниско, средно и високо налягане. Това дава възможност за икономично и пространствено лесно решение за различни приложения.

Съдържание Схема Код
Хидравлични тръби IMG 
Холендрова гайка IMGTN 81
Врязващ пръстен IMGTN/TD 88
Прав щуцер за заваряване IMGTN 91
Междинен щуцер за заваряване IMGTN 117
Прав щуцер с уплътняване на кант IMGTN 92
Прав щуцер с гумено уплътнение IMGTN 92 GG
Прав щуцер с уплътняване на фитинг тип А IMGTN 92A
Прав щуцер UNF/UN IMGTN 92 UNF/UN
Съединение с конусна резба IMGTN 93
Коляно с конусна резба IMGTN 94
Коляно с уплътняване на кант IMGTN 95
Тройник с конусна резба IMGTN 96
Тройник с уплътняване на кант IMGTN 97
Тройник с конусна резба IMGTN 127
Тройник с уплътняване на фитинг IMGTN 129
Междинно съединение редукция IMGTN 98
Междинно съединение IMGTN 98 R
Коляно IMGTN 99
Тройник IMGTN 100
Тройник редукция IMGTN 100 R
Четворник IMGTN 101
Контрагайка IMGTN 102/118
Право съединение на панел IMGTN 102
Коляно на панел IMGTN 118
Коляно ориентируемо IMGTN 114
Коляно ориентируемо с уплътняващ конус IMGTN 119
Ориентируем тройник долен IMGTN 115
Ориентируем тройник долен с уплътняващ конус IMGTN 120
Ориентируем тройник страничен IMGTN 116
Ориентируем тройник страничен с уплътняващ конус IMGTN 121
Ъглово ориентируемо съединение IMGTN 111 R
Ъглово ориентируемо съединение IMGTN 111 iVI
Ъглово ориентируемо съединение с гумено уплътнение IMGTN 111 GGR
Ъглово ориентируемо съединение с гумено уплътнение IMGTN 111 GGIVI
Ъглово ориентируемо съединение въртящо се IMGTN 130 R
Ъглово ориентируемо съединение въртящо се IMGTN 130 iVI
Двойно ориентируемо съединение IMGTN 136 R
Двойно ориентируемо съединение IMGTN 136 iVI
Двойно ориентируемо съединение с гумено уплътнение IMGTN 136 GGR
Двойно ориентируемо съединение с гумено уплътнение IMGTN 136 GGIVI
Ъглово ориентируемо съединение IMGTN 131 R
Ъглово ориентируемо съединение IMGTN 131 IVI
Щуцер с уплътняващ конус IMGTN 126 R
Щуцер с уплътняващ конус IMGTN 126 A-R
Щуцер с уплътняващ конус IMGTN 126 M
Щуцер с уплътняващ конус IMGTN 126 A-M
Щуцер с уплътняващ конус IMGTN126GG-R
Щуцер с уплътняващ конус IMGTN126AGG-R
Щуцер с уплътняващ конус IMGTN126AGG-M
Щуцер с уплътняващ конус IMGTN 126 NPT
Щуцер с уплътняващ конус IMGTN126ANPT
Резбово редуциращо съединение IMGTN 141 R
Резбово редуциращо съединение с гумено уплътнение IMGTN 141 GG-R
Резбово редуциращо съединение с конусна резба IMGTN 143 R
Резбово редуциращо съединение с конусна резба IMGTN 143 NPT
Редуциращо съединение IMGTN 132 L
Редуциращо съединение IMGTN 132 S
Редуциращо съединение IMGTN 132
Присъединение за манометър IMGTN 103
Междинно съединение IMGTN 147
Укрепваща втулка IMGTN 80
Тапа IMGTN 188
Приспособление за ръчен предмонтаж IMGTN 195
Тапа за тръба IMGTN 296
Нипел за заваряване IMGTN 299 B
Обратен клапан IMGTN 106
Обратен клапан с гумено уплътнение IMGTN 108 RGG
Обратен клапан с гумено уплътнение IMGTN 107 RGG
Обратен клапан с гумено уплътнение IMGTN 107 IVIGG
Обратен клапан с гумено уплътнение IMGTN 108 MGG
Коляно ориентируемо с гумен О-пръстен IMGTN 414
Коляно ориентируемо с уплътняващ конус и гумен О-пръстен IMGTN 419
Тройник ориентируем с гумен О-пръстен IMGTN 415
Тройник ориентируем долен с уплътняващ конус и гумен О-пръстен IMGTN 420
Тройник ориентируем страничен с уплътняващ конус и гумен О-пръстен IMGTN 416
Тройник ориентируем страничен с уплътняващ конус и гумен О-пръстен IMGTN 421
Щуцер с уплътняващ конус и гумен О-пръстен IMGTN 426 R
Щуцер с уплътняващ конус и гумен О-пръстен IMGTN 426 M
Съединение с уплътняващ конус и гумен О-пръстен редукция IMGTN 432 L
Съединение с уплътняващ конус и гумен О-пръстен редукция IMGTN 432 S
Съединение с уплътняващ конус и гумен О-пръстен IMGTN 498
Вътрешна тапа IMGTN 324
Тапа IMGTN 192 NPT
Тапа IMGTN 192 R
Тапа с гумено уплътнение IMGTN185GG
Коляно ориентируемо с контрагайка и гумено уплътнение IMGTN 514 R TN 514UNF/UN TN 514 M TN 514 W-M
Тройник ориентируем с контрагайка и гумено уплътнение IMGTN 515 R TN 515 UNF/UN TN 515 M
Тройник ориентируем с контрагайка и гумено уплътнение IMGTN 516 R TN 516 UNF/UN TN 516 M TN 516 W-M
Ориентируемо съединение 45° с контрагайка и гумено уплътнение IMGTN 517 R TN 517 UNF/UN TN 517 M TN 517 W-M