Skip on navigation content

SAE J514 - 37°

Съдържание Схема Код
Гайка IMGBA. 13
Чаша IMGBA. 15
Съединител прав IMGBA. 17
Съединител прав IMGBA. 18
Щуцер прав BSPP IMGBA. 19
Щуцер прав BSPP тип Е IMGBA. 20
Щуцер прав UNF IMGBA. 21
Щуцер прав метричен ISO 6149-3 IMGBA. 23
Щуцер прав метричен с О-пръстен IMGBA. 23 W
Щуцер прав метричен с гумено уплътнение тип Е IMGBA. 24
Съединител прав с NPT резба IMGBA. 25
Съединител прав с BSPT резба IMGBA. 26
Муфа външна - вътрешна резба NPT IMGBA. 28
Муфа външна - вътрешна резба BSPP IMGBA. 29
Съединител за манометър с BSPP резба IMGBA. 30
Муфа външна - вътрешна резба UNF IMGBA. 31
Съединител за манометър IMGBA. 33
Съединител за заваряване IMGBA. 39
Тапа IMGBA. 43
Тапа IMGBA. 45
Съединител прав с гайка NPT IMGBA. 46
Съединител прав с гайка BSPT IMGBA. 47
Съединител прав с гайка UNF IMGBA. 48
Съединител прав с гайка BSPP IMGBA. 49
Съединител прав метричен въртящ ISO 6149-3 с гайка IMGBA. 50
Съединител прав метричен въртящ с О-пръстен и гайка IMGBA. 50 W
Адаптор с фланец - 3000 PSI IMGBA. 51
Съединител прав панел IMGBA. 53
Съединител прав панел с вътрешна резба BSPP IMGBA. 55
Съединител прав панел с вътрешна резба NPT IMGBA. 56
Съединител прав с гайки IMGBA. 57
Щуцер прав BSPP с гайка JIC IMGBA. 58
Щуцер прав метричен гумено уплътнение тип Е и гайка JIC IMGBA. 61
Съединител прав удължен UNF IMGBA. 62
Контра гайка IMGBA. 99
Коляно JIC IMGSI 01
Коляно ориентируемо BSPP-JIC IMGST05
Коляно ориентируемо UNF-JIC IMGSI 06
Коляно ориентируемо метрично ISO 6149-3 JIC IMGSI 07
Коляно ориентируемо метрично с О-пръстен JIC IMGSI 07 W
Коляно с гайка JIC IMGSI 09
Коляно удължено NPT-JIC IMGS1 10
Коляно NPT-JIC IMGSI 11
Коляно BSPT-JIC IMGSI 12
Коляно панел JIC IMGSI 13
Коляно за заваряване JIC IMGSI 15
Коляно с вътрешна резба NPT-JIC IMGSI 17
Съединение ориентируемо 45° BSPP-JIC IMGSI 35 X
Съединение ориентируемо 45° UNF-JIC IMGSI 36
Съединение ориентируемо 45° метрично ISO 6149-3 JIC IMGSI 37
Съединение ориентируемо 45° с О-пръстен JIC IMGSI 37 W
Съединение 45° с гайка JIC IMGSI 39
Съединение 45° NPT - JIC IMGSI 41
Съединение 45° BSPT - JIC IMGSI 42
Трипътник JIC IMGSI 51
Трипътник с долна гайка JIC "Т" IMGSI 55
Трипътник със странична гайка JIC IMGSI 59
Трипътник ориентируем долен UNF-JIC IMGSI 60
Трипътник ориентируем долен BSPP-JIC IMGSI 61
Трипътник ориентируем долен метричен ISO 6149-3 JIC IMGSI 62 X
Трипътник ориентируем долен метричен с О-пръстен JIC IMGSI 62 W
Трипътник ориентируем страничен BSPP-JIC IMGSI 63
Трипътник ориентируем страничен метричен ISO 6149-3 JIC IMGSI 64
Трипътник ориентируем страничен метричен с О-пръстен JIC IMGSI 64 W
Трипътник ориентируем страничен UNF-JIC IMGSI 65
Трипътник NPT-JIC IMGSI 66
Трипътник BSPT-JIC IMGSI 67
Трипътник NPT-JIC IMGSI 68
Трипътник BSPT-JIC IMGSI 69
Трипътник с долна вътрешна резба NPT-JIC IMGSI 71
Трипътник със странична вътрешна резба NPT-JIC IMGSI 73