Skip on navigation content

BSPP - адаптери - 60°

Този тип адаптери BSPP, който обикновено се използва като адаптер за маркуч все още е много популярен в Англия, Скандинавия и други европейски страни. Съответните връзки са стандартизирани под означение BS5200. Конусът на свързване BSPP се стеснява под ъгъл 60°.

Съдържание Схема Код
Щуцер редуциращ BSPP IMG34.67.
Щуцер прав BSPP IMG34.69.
Съединител с гайки IMG34.11.
Съединител с гайки редуциращ IMG34.12.
Редукция BSPP IMG34.73.
Адаптер HBSPP IMG600.01.
Адаптер редуциращ HBSPP IMG600.02.
Коляно с гайки BSPP IMG60.10.
Коляно с гайки BSPP IMG60.09.
Коляно IMGTN 166
Тройник IMGTN 164
Тройник с гайки BSPP IMG60.60.
Тройник със странична гайка BSPP IMG60.59.
Тройник с долна гайка BSPP IMG60.55.
Тапа BSPP IMG34.75.
Тапа с гайка BSPP IMG34.76.
Адаптор BSPP IMG34.00.
Адаптор редуциращ BSPT IMG34.01.
Адаптор BSPT IMG34.02.
Адаптор редуциращ NPT IMG34.03
Адаптор NPT IMG34.04.
Щуцер редуциращ NPT IMG34.57.
Щуцер NPT IMG34.58.
Щуцер редуциращ BSPT IMG34.59.
Щуцер BSPT IMG34.60.
Щуцер редуциращ BSPP/NPT IMG34.64.
Щуцер BSPP/NPT IMG34.65.
Щуцер редуциращ BSPP/BSPT IMG34.66.
Щуцер BSPP/BSPT IMG34.68.
Коляно BSPP IMG60.01.
Коляно 45° BSPP-BSPT IMG60.03.
Коляно NPT IMG60.14.
Коляно BSPP IMG60.15.
Коляно 45° NPT IMG60.16.
Коляно редуциращо BSPT IMG60.19.
Коляно BSPT IMG60.20.
Коляно редуциращо NPT IMG60.21.
Коляно NPT IMG60.22.
Коляно редуциращо NPT IMG60.25.
Коляно NPT IMG60.26.
Коляно 45° NPT IMG60.27.
Тройник BSPP IMG60.51.
Тройник NPT IMG60.64.
Тройник BSPP IMG60.65.
Тройник NPT IMG60.67.
Тройник NPT IMG60.68.
Коляно IMGTN 155