Skip on navigation content

Хидравлични тръби

Осигуряваме комплексна доставка на хидравлични тръби, извършваме огъване и монтаж на връзки.

Всяка хидравлична тръба е тествана в производството. При изискване е възможно предоставянето на съответните сертификати. Тръбите се маркират директно при производството им с номера на стандарта, което служи като доказателство за извършване на изпитание за непропускливост и замества атест съгласно EN 10204 (преди DIN 50049).

Хидравличните тръби предлагаме без покритие или поцинковани, в стандартни дължини 3 метра (по искане 6м).