Skip on navigation content

Скоби за тръби

Скобите за тръби служат за закрепване на тръбопроводи.

Предлагат се в различни варианти:

  • за една тръба
  • за две тръби в лека и тежка серия. Плочите за скобите са от стомана с покритие или от неръждаема стомана
Съдържание Схема Код
комплект скоби - лека серия IMGRAPR1
комплект скоби IMGRAPR3
две половинки на чашата IMGRAPR
долна планка за заваряване IMGAPK-A
долна планка за заваряване IMGAPK-AZ
удължена планка за заваряване и закрепване с болтове IMGAPL-A
двойни планки за заваряване IMGAPD-A
планка за заваряване в редица IMGAPR-A
монтажен профил IMGTS-A/B
гайки към монтажния профил IMGTIVI-A/B1
горна планка IMGDP-A
болт със шлиц IMGSL-A
болт със шестостенна глава IMGSSL-A
болт с вътрешен шестостен IMGIS-A
конструкционен болт IMGAS-A
защитна ламарина IMGSBR-A
защитна подложка IMGUS-A
комплект скоби - тежка серия IMGRCPR1
две половинки на чашата IMGRCPR
планка за заваряване IMGAP-C
горна планка IMGDP-C
болт със шестостенна глава IMGSS-C
болт с вътрешен шестостен IMGIS-C
конструкционен болт IMGAS-C1
защитна подложка IMGUS-C
комплект двутръбни скоби IMGRBPR1
две половинки на чашата IMGRBPR
планка за заваряване за двутръбни чаши IMGAP-B
болт със шестостенна глава IMGSS-B
болт с вътрешен шестостен IMGIS-B
конструкционен болт IMGAS-B
горна планка IMGDP-B
защитна ламарина IMGSB-B
защитна подложка IMGUS