Skip on navigation content

Дроселни вентили

Принципът на действие на тези елементи е ограничаване потока на течността. Използват се за управление на потока. Наставения поток от обикновен дроселен вентил се променя при промяна натоварването на хидромотора. Този недостатък се избягва при двупътните - трипътни дроселни вентили. В основата на принципа е поддържането на константно напорно налягане на дроселния отвор.