Skip on navigation content

Еднопосочни клапани

Позволяват протичане в една посока и предотвратяват протичането в обратна посока. Използват се там , където е необходимо да се предотврати протичане в обратна посока. Спирането на потока се осигурява чрез наместване на конус или съчма в седлото. Монтирането в тялото позволява настройване на отварящото налягане чрез пружина.