Skip on navigation content

Манометри

Доставят се с размери 40, 63 и 100 мм, с присъединителни резби G1/8, G1/4 ", G1/2" и в различни изпълнения - от неръждаема стомана, пластмаса напълнени с глицерин или сухи.

Присъединяването на манометрите може да бъде долно, задно или на панел. Манометрите се произвеждат в диапазон от 1 до 2 000 бара

Съдържание Схема Код
диаметър на манометъра: 40 mm IMGMIRI 40
диаметър на манометъра: 50 mm IMGMIRI 50
диаметър на манометъра: 40 mm IMGMIPI 40
диаметър на манометъра: 50 mm IMGMIPI 50
диаметър на манометъра: 63 mm IMGLSRL 63
диаметър на манометъра: 63 mm IMGLS PBL 63
диаметър на манометъра: 63 mm IMGLX RL 63
диаметър на манометъра: 100 mm IMGLXRL100
диаметър на манометъра: 63 mm IMGLX PBL 63
диаметър на манометъра: 100 mm IMGLX PBL100
диаметър на манометъра: 63 mm IMGLX PFL 63
диаметър на манометъра: 100 mm IMGLX PFL 100