Skip on navigation content

Точки за измерване и маркучи

Предлагат се в различни варианти: стоманени с покритие или от неръждаема стомана с присъединяваща резба метрична или BSP.

Измерващите маркучи към манометрите се произвеждат с различни дължини и накрайници по искане на клиента.

Съдържание Схема Код
маркуч за тестване с накрайници IMGRSO
маркуч за тестване IMGBSC
чаша за пресоване IMGMNO
накрайник за тестващ маркуч IMGMNKM
накрайник за свързване към манометър IMGNKG
нипел за пресоване прав с О-пръстен 24° IMGNKDKOL MNKDKOS
нипел коляно за пресоване 90° с О-пръстен 24° IMGmNKDKOL 90 MNKDKOS 90
нипел за пресоване IMGMNKAGR
нипел за пресоване IMGMNKDKL MNKDKS
нипел за пресоване 90° IMGMNKDKL 90 MNKDKS 90
нипел за пресоване JIC 37° IMGMNKJIC
измерваща свръзка C IMGMNKP
измерваща свръзка B IMGMNMBC
измерваща свръзка A IMGMNMBB
измерваща свръзка D IMGMNMBA
измерваща свръзка IMGMNMBD
измерваща свръзка IMGMNMBP
измерваща свръзка тип DKOL/DKOS IMGMNMBS
измерваща свръзка за метални тръби IMGMNMB DKO
измерваща свръзка plug-in за метални тръби IMGMNMB LS
измерваща свръзка ORFS IMGMNMBP
адартор IMGMNMB OFRS
измерваща свръзка JIC 37° IMGMNA
измерваща свръзка за манометър IMGMNMPJ
измерваща адаптор за манометър IMGMNMPM
измерващ куфар - 4 манометъра IMGMNMB
измерващ куфар - 2 манометъра IMGMERACÍ KUFRÍK
измерител на протичане, температура и налягане на маслото IMGMERACÍ KUFRÍK
измерваща свръзка с кран IMGFL ES 180
измерваща свръзка с кран 90° IMGES 90