Skip on navigation content

Бързи връзки за въздух

Осигуряват постоянно, безопасно и плътно съединение между тръбата и свръзващия елемент.

Характеризират се с лесен и бърз монтаж без инструменти, освобождаването и закрепването може да бъде многократно, много добри свойства на протичане и бързо освобождаване на връзката. Бързите връзки се доставят в различни варианти и заедно с пластмасовите тръби образуват неделима част от въздухопровода. Връзките се доставят в пластмасово или метално изпълнение.