Skip on navigation content

Скоби за маркучи

Доставяме цялата гама скоби за маркучи и уплътнителни пръстени, изработени от Cu и Ал.

Шарнирни скоби за маркучи

  • Голям диапазон на затягане
  • Високи затягащи сили и разрушителни моменти
  • Ленти с различни ширини
  • Изпълнение от една част или от няколко части
  • Различни материали

Шарнирните скоби за маркучи GBS според DIN 3017 са подходящи за притягане на засмукващи и напорни маркучи с усилване от пластмаса или стомана с висока твърдост.