Skip on navigation content

Бързосменници

Бързосменниците служат за бърза и надеждна връзка без необходимост от завиване, улесняват работата благодарение на бързото и безопасно свързване, особено при ограничен достъп.

Бързосменниците се предлагат в различно изпълнение - стоманени с покритие, месингови или от неръждаема стомана, за различни флуиди - масло, вода, химикали и въздух, както и за различно налягане до 3 000 бара.

Съдържание Схема Код
PL.TX - женско, неръждавейка IMGPLTX
PLTX - мъжко, неръждавейка IMGPLTX
PLT4IG - женско, стомана IMGPLT4 IG
PLT4 IG - мъжко, стомана IMGPLT4 IG
PLT4 AG - женско, стомана IMGPLT4 AG
PLT4 AG - мъжко, стомана IMGPLT4 AG
PLT4 AGS - женско, стомана IMGPLT4 AGS
PLT4 AGS - мъжко, стомана IMGPLT4 AGS
PLT6 - женско, стомана IMGPLT6
PLT6 - мъжко, стомана IMGPLT6
PLK4 - мъжко, стомана IMGPLK4
PLKL - женско, стомана IMGPLKL
PLKL - мъжко, стомана IMGPLKL
PBV1 - ISOB - женско, стомана IMGPBV1 - ISOB
PBV1 - ISOB - мъжко, стомана IMGPBV1 - ISOB
PBVIVI - ISOB - женско, месинг IMGPBVIVI - ISOB
PBVM - ISOB - мъжко, месинг IMGPBVIVI - ISOB
PBVX - ISOB - женско, неръждавейка IMGPBVX - ISOB
PBVX - ISOB - мъжко, неръждавейка IMGPBVX - ISOB
PBOX - женско, неръждавейка IMGPBOX
PBOX - женско, неръждавейка IMGPBOX
PAV1 - ISOA - женско, стомана IMGPAV 1 - ISOA
PAV1 - ISOA - мъжко, стомана IMGPAV 1 - ISOA
PAO/PAOG - ISOA - женско, стомана IMGPAO/PAOC - ISOA
PAO/PAOC - ISOA - мъжко, стомана IMGPAO/PAOC - ISOA
PDV1 - женско, стомана IMGPDV1
PDV1 - мъжко, стомана IMGPDV1
PKK1 - женско, стомана IMGPKK1 - PKK4
PKK1 - мъжко, стомана IMGPKK1 - PKK4
PKK3 AG - женско, стомана IMGPKK3 - AG
PKK3 AG - мъжко, стомана IMGPKK3 - AG
PPV3 IG - женско, стомана IMGPPV3 IG
PPV3 IG - мъжко, стомана IMGPPV3 IG
PPV3 AG - женско, стомана IMGPPV3 AG
PPV3 AG - мъжко, стомана IMGPPV3 AG
PPV3 AGS - женско, стомана IMGPPV3 AGS
PPV3 AGS - мъжко, стомана IMGPPV3 AGS
PW3 IG - женско, стомана IMGPVV3 IG
PW3 IG - мъжко, стомана IMGPVV3 IG
PW3 AG - женско, стомана IMGPVV3 AG
PVV3 AG - мъжко, стомана IMGPVV3 AG
PW3 AGS - женско, стомана IMGPVV3 AGS
PW3 AGS - мъжко, стомана IMGPVV3 AGS
PVS3 - женско, стомана IMGPVS3
PSV1 - мъжко, стомана IMGPSV1
VFF1 - женско, месинг IMGVFF1
VFF1 - мъжко, месинг IMGVFF1