Skoč na navigáciu obsah

Operačný program

eu

„Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“

Miesto realizácie projektu:Beladice 620, 951 75 Beladice
Názov projektu:Diverzifikácia činností a posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti Hydraflex Slovakia, s.r.o.
Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Hydraflex Slovakia, s.r.o. na domácom trhu zavedením inovatívnych technológií a rozšírením výrobných činností.

Špecifické ciele:

  • Nákup CNC zariadenia
  • Podpora zamestnanosti v regióne a vytvorenie pracovného miesta

Východiskový stav:

Hydraflex Slovakia, s.r.o. je obchodno-výrobná spoločnosť zameriavajúca sa na výrobu a predaj hydraulických a pneumatických komponentov a ohýbanie hadíc. Od roku 2011 spoločnosť začala vlastný vývoj a výrobu hydraulických koncoviek pre všetky odvetvia priemyslu. Prevažujúca činnosť spoločnosti je predaj komponentov avšak ŽoNFP podáva žiadateľ na svoju činnosť výroby hydraulických a mechanických prvkov zariadení. Hydraflex Slovakia s.r.o. zaznamenáva každoročný nárast tržieb aj zamestnancov. Hydraulické koncovky, ktoré spoločnosť vyrába sama využíva do ďalších výrobkov, ktoré produkuje ale ich aj predáva odberateľom nielen na Slovensku, s ktorými spolupracuje ako ich dodávateľ.

Stav po realizácii projektu:

Vďaka podpore z EÚ dosiahne spoločnosť realizáciou tohto projektu nárast tržieb a tak bude schopná splniť všetky svoje vytýčené ciele. Po ukončení predkladaného projektu budú aktivity spoločnosti smerovať k napĺňaniu vytýčených cieľov smerujúcich k
zvyšovaniu produkcie, inovovaniu výrobných postupov, k nákupu nových technológií na uspokojenie zvyšujúceho sa dopytu, rozšírenie výrobnej činnosti ako aj zvyšovanie počtu zamestnancov. Po realizácii projektu bude spoločnosť schopná uspokojiť nároky zákazníkov na kvantitu a kvalitu výrobkov. Spoločnosť má záujem časť tržieb vytvorených týmto projektom investovať do ďalšej modernizácie a zvýšiť tak priestor
a predpoklad na ďalší rast v budúcnosti.

Názov a sídlo prijímateľa:HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, 951 75 Beladice
Dátum začatia realizácie projektu:01.01.2015
Dátum skončenia realizácie projektu:31.05.2015
Logo operačného programu:euop.jpg, 32kB
Názov riadiaceho orgánu:Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:www.economy.gov.sk | www.opkahr.sk | www.siea.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku:104.484,80 EUR
Fotodokumentácia alebo vizualizácia realizácie aktivít výsledkov projektu (uvedené musí byť pravidelne aktualizované).-

Táto webová stránka používa súbory cookies. Na analýzu návštevnosti a pre marketingové účely používame súbory cookies. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, v prípade Vášho súhlasu, poskytujeme aj tretím stranám, ktoré nám poskytujú nástroje na analýzu a marketing. Tretie strany môžu informácie skombinovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás získali a následne môže prísť k ich prenosu mimo EÚ. Viac informácií nájdete v cookies.

Odmietnuť   Prispôsobiť