Skoč na navigáciu obsah

Chladenie vody - PARKER

PRIEMYSELNÉ CHLADENIE VODY A KVAPALÍN

S postupným globálnym klimatickým otepľovaním sa stále významnejším stáva využite strojných jednotiek v uzavretých okruhoch chladiacej vody.

Požiadavku na trvalo nízku teplotu chladiacej vody, často hlboko pod 15°C už nie sú schopné zabezpečiť chladiace veže, alebo ventilátorové chladiče, pri ktorých je nutné počítať s tým, že v letnom období bude teplota chladiacej vody dosahovat viac ako 30°C.

U vysoko výkonných, alebo presných obrábacích strojov, pri ktorých je v každom období požadovaná konštantná teplota médií (±0,5 °C), je nutné inštalovať vodné a olejové chladiace jednotky -chillery. Tieto systémy sú vhodné napríklad pre chladenie vysokofrekvenčních vretien u vysokovýkonných vŕtaačiek, alebo fréz na obrábacích centrách pre výrobu dosiek plošných spojov, kde sú vyžadováné veľmi prísne výrobné tolerancie ( len ±0,002 mm). Na zaistenie vysokej kvality výrobkov je požadovaná konštantná teplota vretenového oleja, mazacieho oleja a prevodovky.

Moderné chladiace jednotky/ chillery pomáhajú znižovať prevádzkové náklady, pretože použitie chladnej vody k chladzeniu strojov vedie k zlepšeniu ich výkonu a predĺženiu ich životnosti. Jedným chladiacim systémom je možné chladiť tiež viac chladiacich okruhov s rôznymi médiami a rozdielnou teplotou média.

Energetické úspory možno dosiahnuť využitím chladenia vody systémom “free-cooling”, ktorý je vhodný pre rôzne oblasti – výroba potravín, spracovanie plastov, využitie laseru, strojárstvo, papierenský a chemický priemysel a ďalšie. Systém kombinuje chladenie chladným vonkajším vzduchom cez externe umiestený ventilátorový chladič a strojnou chladiacou jednotkou / chillerom s presnou teplotou chladiacej vody.

Katalógy