Skoč na navigáciu obsah

Pneuhustiče

Tlakomer serie 25 D... Informatívny

 • informatívne meranie tlaku v pneumatikach motorových vozidiel
 • výhodná cena
 • manometer D 60 mm s gumovou ochranou
 • priamy nástrčný ventil

Tlakomer serie 25 G... Homologizovaný CEE podľa zákona č. 210/2000

 • presné meranie tlaku v pneumatikach motorových vozidiel
 • kvalitné vyhotovenie
 • manometer D 60 -80 mm s gumovou ochranou
 • priamy nástrčný ventil
 • prevedenie s prvotným overením
 • splňa technické a metrologické požadavky zhodné s požiadavkami Europskych spoločenstiev
 • je zhodný so schváleným typom ,výrobcom označený značkou schváleného typu Europskych spoločenstiev

 • je označený značkou prvotného overenia Europskych spoločenstiev

Čas platnosti overenia (1 rok) sa počíta odo dňa uvedenia meradla do používania, ak bolo uvedené do používania v roku overenia, a od začiatku nasledujúceho roka, ak bolo uvedené do požívania v roku nasledujúcom po roku overenia.

Pre následné overenie platia primerané ustanovenia podľa Vyhlášky 210/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení (novela 187/2005 Z.z.)