Skoč na navigáciu obsah

História

Je obchodno - výrobná spoločnosť s dlhoročným zázemím, založená v roku 1992, odkedy pôsobila pod názvom HYDRAULIC OIL Beladice.

Vzhľadom na neustály vývoj spoločnosti s cieľom byť čo najbližšie k našim zákazníkom došlo k rozšíreniu spoločnosti o pracoviská v Trnave, Žiline, Košiciach a vo Zvolene. Spoločnosť sa špecializuje z jednej časti na výrobu a dodávky hydraulických hadíc s koncovkami pre všetky odvetvia priemyslu a z druhej časti na dodávky hydraulického skrutkovania, hydraulických guľových ventilov, rýchlospojok, meracej techniky (manometre, meracie body), úchytiek na trubky a ďalších strojárenských prvkov.

Významnú časť v činnosti spoločnosti tvoria dodávky tovaru pre oblasti s aplikáciou stlačeného vzduchu, kde spoločnosť dodáva rýchlospojky, špirálové hadice, ofukovacie pištole, príslu šenstvo k rozvodom tlakového vzduchu. Ďalej zabezpečujeme komplexné dodávky priemyselných hadíc na báze syntetického kaučuku , PVC PU, PA a pod. pre všestranné použite, ako aj dodávky technickej gumy, osobitne gumových dosiek.

Zákazníkom ponúkame komplexné služby vo vyššie uvedených oblastiach, pričom kladieme dôraz na priebežné riadenie kvality, ktorá je certifikovaná podľa ISO 9001:2008.

Naša firma získala ocenenie pre najdynamickejšie rastúce malé a stredné spoločnosti na Slovensku za rok 2014 pre západne Slovensko.